Aktualizacja oferty serwerów reseller – zwiększenie powierzchni dysku

Miło jest nam poinformować, że zmianie uległa oferta serwerów reseller. Wszystkie pakiety zostały zaktualizowane o większą powierzchnię dyskową. Zmiany dla poszczególnych pakietów wyglądają następująco:

– Hex Reseller 4 na Hex Reseller 8 (zmiana z 4GB na 8GB)
– Hex Reseller 8 na Hex Reseller 15 (zmiana z 8GB na 15GB)
– Hex Reseller 16 na Hex Reseller 25 (zmiana z 16GB na 25GB)
– Hex Reseller 32 na Hex Reseller 45 (zmiana z 32GB na 45GB)
– Hex Reseller 50 na Hex Reseller 70 (zmiana z 50GB na 70GB)

Zwiększenie powierzchni nie ma wpływu na ceny poszczególnych pakietów – pozostają one bez zmian.